Jste zde

Uživatelský profil

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechny informace zadané uživateli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uživatel registrací a vyplněním požadovaných dat souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi Sportovní klub Hradčany, z. s.

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a nebudou vědomě předány třetím osobám mimo Sportovní klub Hradčany, z. s.


Registrací stvrzujete, že jste se seznámil/a s celým provozním řádem a berete jej na vědomí. (Dokument najdete na www.gymnastika.cz/dokumenty)

Registrací stvrzujete, že souhlasíte s případným uveřejněním fotografií na propagačních materiálech Sportovní klub Hradčany, z. s.